Par uzņēmumu

Mūsu uzņēmums ir labi strukturēta profesionāļu komanda, kas spēj atrisināt visus ne tikai ar iekārtu apkalpošanu un remontu, bet arī saldēšanas iekārtu uzstādīšanu saistītos jautājumus.

«STAMRAIS» nodrošina individuālu pieeju katram klientam un garantē augstu darba izpildes kvalitāti un precizitāti. Vairāk nekā 10 gadus ilgā pieredze un veiksmīga darbība komerciālo un ražošanā izmantojamo saldēšanas iekārtu sfērā, raksturo mūsu uzņēmuma darbinieku profesionalitāti un augsto atbildības izjūtu. Katram pakalpojumu veidam tiek nodrošināta garantija. Mūsu preču zīme Latvijas tirgū ir iemantojusi uzticību, stabilitāti un savlaicīgu saistību izpildi neatkarīgi no iekšējiem faktoriem.

Mūsu uzņēmuma kvalificētie darbinieki palīdzēs nodrošināt Jūsu telpās uzstādītās saldēšanas iekārtas darbību ilgā laika periodā un savlaicīgi informēs par iekārtas darbības traucējumiem.

Uzņēmums «STAMRAIS» piedāvā komerciālu un ražošanā izmantojamu saldēšanas iekārtu apkopi un remontu.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu saldēšanas iekārtu darbību, nepieciešams veikt profesionālu, normatīvajiem aktiem un ražotāja noteiktajām ekspluatācijas prasībām atbilstošu iekārtu apkopi. Nekontrolētas iekārtu izmantošanas rezultātā var rasties
iekārtu bojājumi, radot papildus izmaksas un materiālos zaudējumus.

Mūsu partneri